FANDOM


Velkommen Til: Alt om HTX kemi WikiaEdit

Dette er et kemisk opslagsværk fra HTX elev til HTX elev på Herningsholm erhvervsskole. Artiklerne er skrevet af skolens elever i samarbejde med skolens kemilærere. Ved hver artikel vil det fremgå, hvem af lærerne der har rettet teksten. Med ønske om at der vil opstå god kemi blandt HTX'ere, håber vi at denne Wikia bliver til nytte og gavn. :-)

Describe your topicEdit

Write a description about your topic. Let your readers know what your topic is about and add some general information about it.

Latest activityEdit

<Mainpage-slutsøjle />

Photos and videos are a great way to add visuals to your wiki. Find videos about your topic by exploring Wikia's Video Library.